Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

1. Sklep internetowy  www.meblosklep24.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi Firma: 

NOMADIKUS 
Kamil Kurasz 
ul. Piłsudskiego 3 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. 89 650 21 24

wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego pod nr 3456/08, NIP 742-160-87-31.

 

2. Administratorem danych osobowych jest NOMADIKUS Kamil Kurasz z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, adres ul. Piłsudskiego 3, 11-100 Lidzbark Warmiński.

 

3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

 

Oferowane usługi

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.meblosklep24.pl, e-maila, telefonu lub zewnętrznych serwisów sprzedażowych.

 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a Firmą NOMADIKUS Kamil Kurasz.

 

3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

 

4. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z etapów:
    I - wybranie produktów, 
    II - złożenie zamówienia, 
    III - potwierdzenie zamówienia,
    IV - odbiór zamówionych produktów i zapłata.

 

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego wpłynięcie zamówienia do sklepu internetowego. Najpóźniej następnego dnia roboczego pracownik Działu Obsługi kontaktuje się z Klientem celem ustalenia istotnych elementów zamówienia oraz uzgodnienia wstępnego terminu realizacji.

 

6. Umowę uważa się za zawartą po przesłaniu przez sklep za pomocą poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji (list, sms, fax) pisma zawierającego istotne elementy zamówienia i potwierdzeniu przez Klienta woli realizacji zamówienia zgodnie z danymi przesłanymi w ten sam sposób. W razie dalszej wymiany korespondencji umowę uważa się za zawartą po ostatecznym uzgodnieniu wszystkich istotnych elementów zamówienia i potwierdzeniu tego przez obie strony w formie wyżej opisanej.

 

7. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.meblosklep24.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

8. Ceny produktów umieszczone na stronie www.meblosklep24.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

 

9. Szczególny przypadek stanowi sprzedaż produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie Klienta – sklep internetowy zastrzega sobie w tym przypadku możliwość indywidualnego ustalenia terminu i kosztu zrealizowania zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie realizacji na indywidualne zamówienie – nie będzie w tym przypadku możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny - zgodnie z art. 27 oraz art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 

10. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym na podane poniżej konto: 

22 1140 2004 0000 3402 5471 3720 
"NOMADIKUS" 
Kamil Kurasz 
Piłsudskiego 3
11-100 Lidzbark Warmiński

 

11. Sklep zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki na poczet realizacji zamówienia, w wysokości indywidualnie określonej. W takim wypadku wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep. W razie nieuiszczenia zaliczki w uzgodnionym terminie umowa ulega rozwiązaniu.

 

12. Promocji (w tym dotyczących obniżonej ceny sprzedaży oraz obniżonych kosztów dostawy) nie można łączyć.

 

13. Sklep nie świadczy usług wnoszenia ani montażu mebli. Ewentualne uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu lub montażu po stronie Klienta nie mogą być podstawą do roszczeń względem Sklepu

 

14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Dostawa

 

1. Termin realizacji zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem.

 

2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym sklepu internetowego lub pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w wybranym przez niego i zaakceptowanym przez Obsługę Sklepu punkcie.

 

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 

1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta.

 

2. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych lub w Dziale Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie składania i realizacji reklamacji.

 

3. Klient zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Równowartość dokonanych płatności (wraz z kosztem dostarczenia rzeczy do Klienta) - zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez sklep zwróconego towaru - przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 

Pozostałe

 

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Firmę NOMADIKUS Kamil Kurasz wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

 

3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających z umowy jest sąd polski procedujący według przepisów polskiej procedury cywilnej, niezależnie od prawa właściwego dla osoby zamawiającego i miejsca realizacji umowy. Postanowienia te nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów o jurysdykcji wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001.

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=E54418FB81530159F8CF0847CDB973A0?id=WDU20140000827&type=2)

 

5. www.meblosklep24.pl korzysta z Google Analytics (umożliwia to analizę sposobu użytkowania witryny). Informacje szczegółowe dotyczące działania systemu Google Analytics: www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html Adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google Inc. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google Inc. dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w ramach wskazanej "Polityki prywatności Google Inc.".

6. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl